This page in English

Avtal med förbetalda eller rabatterade författaravgifter

I vissa av universitetsbibliotekets förlagsavtal ingår finansiering av open access-publicering helt eller delvis.

Avtal med förbetalda författaravgifter

Avtal med rabatterade författaravgifter

Vid publicering med rabatterad avgift står respektive institution för kostnaden. Biblioteket kan dock bistå med ekonomiskt stöd via en tillfällig fond för författaravgifter.

Notera att många av de gyllene open access-tidskrifterna inte har någon kostnad. De kan vara nya eller ges ut av en stiftelse som inte tar betalt. DOAJ anger kostnaden.