This page in English

American Chemical Society (2020-2022)

Avtalet ger möjlighet att publicera open access utan kostnad i samtliga ACS-tidskrifter.

Ett förbestämt antal artiklar kan publiceras med öppen tillgång inom det nationella BIBSAM-konsortiet. För år 2020 beräknas antalet motsvara drygt 70 % av konsortiets totala publicering. Andelen ökar sedan under den treåriga avtalsperioden.

Instruktioner

En grundförutsättning är att du är corresponding author.  Därtill ska Örebro universitet finnas angivet i artikelns affiliering. Under submission-processen behöver du sedan också välja Örebro universitet i drop-down menyn under rubriken "Institution".

Det rekommenderas att du använder din @oru.se-adress vid inskickande av manus. Detta för att förlaget ska kunna identifiera att du har rätt att publicera med öppen tillgång inom avtalet.

Mer information finns på förlagets webbplats för författare.

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (t.ex. färgtryck, offprints, sidavgifter, posters) täcks inte av avtalet.

Kontakt

Vid publiceringsfrågor, kontakta: This is an email address