This page in English

Oxford University Press (2019-2021)

Avtalet med Oxford University Press ger corresponding authors vid Örebro universitet möjlighet att utan kostnad publicera med öppen tillgång i drygt 300 tidskrifter.

Avtalet omfattar större delen av förlagets så kallade hybridtidskrifter. Ett fyrtiotal tidskrifter som finns på Oxfords plattform, men som ges ut av lärda sällskap, ingår inte i avtalet. Publiceringar i förlagets öppet tillgängliga tidskrifter ingår ej.

Förlaget har en lista med de tidskrifter som täcks av avtalet (se kolumnen "Hybrid journals")

Instruktioner

När artikeln har antagits för publicering får du som författare ett mejl med inloggningsuppgifter till OUP:s ”Author Services site”. Där, på sidan Manuscript Licenses, väljer du vilken typ av licens artikeln ska publiceras under. Efter att ha valt en open access-licens  (t.ex. CC BY) och godkänt villkoren för licensen kommer du vidare till sidan Publishing Charges for Your Article.

På sidan Publishing Charges for Your Article finns en underrubrik som heter ”Open Access Prepayment Account” med en rullmeny. Välj Swedish Universities (Bibsam affiliated) i menyn.

Efter att de efterföljande stegen fullföljts kommer kostnaden att dras från bibliotekets avtal. Detta sker efter att biblioteket har verifierat att artikeln tillhör forskare vid Örebro universitet.

Notera att det endast är kostnaden för publicering med öppen tillgång som täcks av bibliotekets avtal. Övriga kostnader som t.ex. color charges eller offprints täcks inte av avtalet.

Nationell pott

Under avtalsperioden avsätts en successivt större andel av avtalets totalkostnad till publiceringar, utöver läsavgiften för förlagets tidskrifter. Publiceringarna dras från en nationell pott där principen först till kvarn gäller. Möjligheten att publicera utan kostnad kan därmed påverkas. Om publiceringstaket är nått för innevarande år erhålls 5% rabatt för författaravgifter som betalas för publiceringar med öppen tillgång, förutsatt att tidskriften omfattas av avtalets publiceringsdel.

Kontakt

Vid frågor, kontakta This is an email address