This page in English

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)

Då universitetsbiblioteket har en prenumeration på tidskriften PNAS har du som författare möjlighet att få rabatterad författaravgift vid open access-publicering.

Standardavgiften för en open access-artikel 2020 är $1,700. Med rabatten är avgiften $1,300. Artikeln publiceras då med en CC BY-NC-ND-licens. Vid publicering med CC-BY-licens, vilket vissa finansiärer kräver, är dock avgiften $2,200.

Alla artiklar i PNAS är fritt tillgängliga 6 månader efter publicering, oavsett om någon avgift för open access betalats eller ej.

Mer information finns på PNAS Author Center.

Kortfattad information om CC-licenser.

Hur gör jag som författare?

Om du har fått en artikel accepterad i PNAS och vill publicera open access, ange rabatterad publiceringsavgift i det betalningsformulär du ombeds fylla i.

Kontakta This is an email address vid frågor.