This page in English

Licenser för open access-artiklar

När du publicerar din artikel med öppen tillgång sker det vanligen i form av en så kallad CC-licens (Creative Commons).

Licensen styr hur din artikel får användas och spridas vidare. Den mest generösa licensen är CC BY, men andra CC-licenser ger dig - om så önskas - möjlighet att välja mer restriktiva licensvillkor. Mer utförlig information om CC-licenser finns på Creative Commons webbplats.

Vissa förlag erbjuder författaren ett val, medan andra förlag enbart erbjuder publicering under en specifik licens. Det kan också finnas variationer mellan olika tidskrifter från ett och samma förlag.

Om din publicering finansierats av en forskningsfinansiär kan det också vara så att denne ställer krav på vilken typ av licens du ska publicera med. T.ex. kräver såväl Vetenskapsrådet som Riksbankens Jubileumsfond att publicering sker med CC BY- licens.