Publiceringsstrategier

Det finns flera saker att ta ställning till när du ska välja tidskrift. Fundera till att börja med på var dina läsare finns, var får din artikel störst genomslag? Tid från inskickat manuskript tills den blir accepterad för utgivning, liksom hur ofta tidskriften kommer ut kan också vara viktigt att ta i beaktande.

Du behöver kontrollera var din valda tidskrift finns indexerad. Många av de stora ämnesdatabaserna som t.ex. Web of Science har god kvalitetskontroll. Inom de flesta ämnesområden finns databaser som tillämpar kvalitetskontroll både vad gäller peer-review och det redaktionella arbetet. 

För mer övergripande information om tidskrifter och i vilka databaser de indexeras rekommenderar vi databasen Ulrich web (sök fram tidskriftens namn och gå till abstracting and indexing).

Web of Science innehåller ca 21 000 vetenskapliga tidskrifter. Inom medicin och naturvetenskap har databasen generellt bra täckning, medan forskningen inom humaniora och delar av samhällsvetenskapen inte är lika väl representerad. 

Hitta tidskrifter inom ett visst ämnesområde

Via Web of Science har du även tillgång till Journal Citation Reports, där du kan ta fram information om lämpliga tidskrifter för publicering och bland annat se vilken impaktfaktor de har. 

Skärmklipp från Journal Citation Reports med Select Categories rödmarkerat.

Du kan också se vilka Open Access-tidskrifter som indexeras i Journal Citation Reports.

På första sidan väljer du ”browse by journal” och därefter ”select categories”. Välj en kategori och skrolla ner på sidan och klicka på ”submit”.

Du får nu upp en lista med tidskrifter som är sorterade utifrån impaktfaktor. Om du vill se om några av dessa är Open Access, går du till den vänstra kolumnen och bockar i rutan Open Access och därefter "submit". 

 

Sök fram lämplig tidskrift genom ämnessökning

Vill du identifiera lämpliga tidskrifter som indexeras i Web of Science men som inte nödvändigtvis har impaktfaktor kan du göra en sökning på ditt ämne och se i vilka tidskrifter du får träffar.

Skärmklipp från Web of Science med testen "politic*" skivet i ämnessöksfältet.

På sidan med träfflistan kan du på vänstersidan skrolla ner och klicka på ”Source titles”. Vill du se fler titlar klickar du på ”more options/values”.

Skärmklipp från Web of Science med en grå ruta och sökningens Source titles uppradade

Hitta lämplig tidskrift utifrån ditt manuskript

Databasen Web of Science, innehåller också en länk till EndNote-online. Klicka på EndNoteikonen och logga in eller skapa ett konto för att kunna använda "Journal Match".

Skärmklipp med meny som visar EndNote-länk i Web of Science.jpg

I nästa steg klickar du på Match och skriver in titel och abstract och en lista på lämpliga tidskrifter genereras.

Skärmklipp från EndNote med menyvalet Match rödmarkerat

Se även Clarivate's video EndNote's Manuscript Matcher nedan: