Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

En sökmotor för vetenskapliga open access-resurser. Indexerar institutionella arkiv, utvalda webbplatser och lokala datasamlingar.

Avgränsning kan göras på bl.a. språk, ämne och dokumenttyp. Ca 60-70% av materialet finns i fulltext.

Fritt tillgänglig.

Till databasen Till databaslistan