Materials Science & Engineering Collection

Innehåller referenser, abstracts och i många fall fulltext till publikationer inom ingenjörs- och materialvetenskap.

Databasen täcker bland annat områden som metaller, polymerer, keramiska material, kompositer, korrosion, gjutning och återvinning. Förfinade sökningar kan göras med hjälp av kontrollerade ämnesord.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Ingenjörsvetenskap
Till databasen Till databaslistan