Oxford Reference

Oxford Reference innehåller ordböcker och ämnesspecifika uppslagsverk från Oxford University Press inom de flesta ämnesområden. En användbar resurs när du till exempel vill verifiera fakta eller hitta definitioner till begrepp.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan