This page in English

Beställningsformulär för distansstudenter

Tänk på att du bara kan beställa böcker som finns på Örebro universitetsbibliotek och som inte är utlånade via detta formulär.

Du kan se om böcker finns och om de är utlånade eller inte i bibliotekets katalog. Böcker som finns hos oss, men som för tillfället är utlånade, reserverar du i katalogen.

För böcker som inte finns hos oss, beställer du fjärrlån

Med denna beställning samtycker jag till att mina uppgifter i beställningsformuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som beställningen administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.