Beställning av noter från notbiblioteket

Notbiblioteket är tillgängligt dygnet runt med låskort för Musikhögskolans personal och studenter. Övriga som är intresserade av notmaterial kan beställa noter för upphämtning på huvudbiblioteket. Sök fram de noter du är intresserad av via Primo och fyll i nedanstående formulär eller vänd dig till huvudbibliotekets informationsdisk. Beställningar från notbiblioteket hämtas två gånger i veckan.

Notbeställning

 

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, (EU:s förordning 2016/679)

För att kunna hantera lån måste alla som vill vara låntagare på biblioteket lämna vissa uppgifter. De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer och adress. Dessa uppgifter används även vid fakturering av förseningsavgifter och borttappade böcker. Uppgifterna lagras i en lagringstjänst som är tillgänglig via internet för bibliotekets personal. Vid hantering av förseningsavgifter ges även universitetets ekonomiavdelning tillgång till uppgifterna. Inkassoföretag kan få tillgång till uppgifterna om betalning av faktura uteblivit.

De insamlade uppgifterna raderas så snart en låntagare inte anses vara aktiv. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som finns om dig samt att få dessa redovisade eller borttagna enligt information på universitetets webbplats.

Fastställda av bibliotekschefen att gälla från 2019-08-26.