This page in English

Förseningsavgifter

Gäller från och med 2017-04-03

Förseningsavgifter- fr o m första försenade dag

Kurslitteratur (1 veckas lånetid) 10 kr/dag (gäller alla låntagarkategorier)
Kursreferensbok (daglån) 100 kr/dag
Övriga lån 10 kr/dag

Nyckel till förvaringsskåp 10 kr/dag
Maxbelopp/person 500 kr

Kortet spärras vid en avgift på 100 kr

Kostnad för ej återlämnat lån

500 kr/bok, alternativt kan boken köpas in och lämnas till biblioteket + förseningsavgift (betalas i informationsdisken) max 500 kr
Borttappad nyckel till förvaringsskåp 300 kr