Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

Förseningsavgifter

Gäller från och med 2010-12-01

Förseningsavgifter- fr o m FÖRSTA försenade dag

Kurslitteratur (1 veckas lånetid) 10 kr/ dag (gäller alla låntagarkategorier)

Kursreferensbok (daglån) 100 kr/ dag

Daglån som lånas i Informationsdisken (t ex Lagboken) 50 kr/ dag Övriga lån 5 kr/ dag (gäller studenter och allmänhet) Nyckel till förvaringsskåp 10 kr/ dag Maxbelopp/person 500 kr

Kortet spärras vid en avgift på 100 kr

Kostnad för ej återlämnat lån

+ 500:- / bok, alternativt kan boken köpas in och lämnas till biblioteket + förseningsavgift (betalas i informationsdisken) max 500 kr