Academic Writing, step 2 - en efterlängtad uppföljare

Kursansvarig Marie Tapper står utanför entrén till huvudbiblioteket

Äntligen erbjuds en fortsättning av bibliotekets mycket uppskattade kurs för forskarstuderande.

I kurserna i vetenskaplig skrivande på engelska för doktorander, Academic Writing, får du verktygen till att förbättra dina kunskaper i artikelskrivande. Du får hjälp med att strukturera informationen, nå ut med din forskning på ett effektivt sätt och få ett bättre flyt i ditt skrivande.

- Vi undersöker bland annat genrestrukturen i forskningsartiklar från olika ämnen vilket ofta är en ögonöppnare för kursdeltagarna. Skrivtraditionerna skiljer sig åt mellan ämnen vilket resulterar i olika sätt att skriva. Att kunna identifiera sitt eget ämnes skrivtradition är en viktig nyckel till att bli en bättre och effektivare skribent, säger Marie Tapper som är kursansvarig.

Du får även lära dig hantverket kring Peer Review. Två halvdagar på kursen ägnas åt att ge och ta emot feedback från den övriga kursdeltagarna.

- Detta är en del av kursen som deltagare ser som väldigt positiv - dels att få kunskap om något som kommer att vara en viktig del i deras framtida yrkesutövning och dels att få möjligheten att träna på peer reviewing. Dessutom är det mycket uppskattat att få feedback från forskarstudenter från andra ämnen, säger Marie Tapper.

Academic Writing steg 1 har varit mycket populär och söktrycket har varit högt vid alla de sex tillfällen kursen genomförts.

- Det finns inget roligare än att undervisa doktorander i skrivande och därmed kunna erbjuda dem konkret hjälp inom ett område som de oftast inte har explicit kunskap om, säger Marie Tapper.

Nu ger vi dig, som har gått steg 1, möjlighet att fördjupa din kunskap då vi erbjuder Academic Writing steg 2.