Ämnesguiden hjälper dig att hitta lämpliga källor för ditt ämne

Två personer sitter med en dator respektive en bok i varsin fårölj.

I bibliotekets ämnesguider hittar du tips på databaser och andra resurser inom ett specifikt ämnesområde.

Ämnesguiderna är uppdelade per institution för att du lättare ska hitta till ditt ämne.

- Ämnesguiderna ser lite olika ut för varje ämne men gemensamt för alla är att du får förslag på databaser och andra källor som är relevanta för just ditt ämne. Dessutom hittar du kontaktuppgifter till din kontaktbibliotekarie, säger Ulrika Johansson, bibliotekarie vid universitetsbiblioteket.

Om du inte med ämnesguiden hittar relevant material i ditt ämne är du välkommen att besöka Studieverkstaden Lyktans drop-in eller boka handledning i informationssökning.