Behöver du hjälp med matte?

Foto på Mattis Kienmayer och Edgar Skönnegård med huvudbibliotekets byggnad i bakgrunden

Mattis Kienmayer och Edgar Skönnegård

Matematikstugan drivs av studenter vid Matematikerprogrammet och erbjuder alla universitetets studenter hjälp med olika typer av matematiska uträkningar.

Varje onsdag mellan kl.15.15 och 18.15 finns Edgar Skönnegård och Mattis Kienmayer på plats i Studieverkstaden Lyktan i huvudbiblioteket och driver Matematikstugans drop-in-verksamhet.

- Många studenter kommer till Studieverkstaden Lyktan under våra drop-in-tider för att sitta och plugga med vetskapen om att det alltid finns någon som en kan ta tag i för att få hjälp, säger Edgar Skönnegård, en av två studenter som driver Matematikstugan.

Matematikstugans hjälp finns för dig oavsett om du läser ingenjörsprogrammet och behöver hjälp med algebra eller om du läser psykologprogrammet och fastnar på en procentuträkning.