This page in English

Datahanteringsplaner - inte bara ett krav, utan ett viktigt hjälpmedel!

Foto på Mattias Persson med bokhyllor i bakgrunden

Mattias Persson, koordinator för öppen vetenskap.

Vad innehåller en datahanteringsplan och hur kan den vara till hjälp i din forskning? Just nu erbjuder universitetsbiblioteket dig som forskare och doktorand en kortkurs i datahanteringsplaner.

Datahanteringsplaner (DHP:er) har under senare år blivit ett vanligare krav från forskningsfinansiärer att skicka in med projektansökan. I vissa fall kan det även krävas efter att medel har beviljats för projektet. EU har i Horizon 2020 haft en pilotperiod med DHP:er och under senare tid har dessa i vissa ansökningar blivit ett permanent inslag.

Men är då DHP:er enbart ytterligare ett dokument i projektansökan och bara till för att göra finansiärerna nöjda? Svaret på detta är nej!

- Datahanteringsplaner är ett hjälpmedel, inte bara ett krav. Du får med dem ner svar på självklara frågeställningar när det kommer till hantering, bevarande och tillgängliggörande. Planen är inte satt i sten utan kan förändras över forskningsdatalivscykeln, men det kan vara lämpligt att börja redan i ett tidigt skede, säger Mattias Persson, koordinator för öppen vetenskap.

En DHP kan ses som ett viktigt hjälpmedel för dig som forskare igenom hela forskningsprocessen som skapas i samband med att de första skisserna för en ansökan tas tills projektet avslutas. DHP:en belyser viktiga aspekter i insamlandet, vad det gäller det juridiska, lagring, IT-lösningar, dokumentation, hantering, bevarande samt tillgängliggörande av forskningsdatan.

I slutet av januari kommer universitetsbiblioteket hålla en kortkurs på en timme i vad DHP innebär och dess struktur. Kortkursen hålls vid tre olika tillfällen under januari. Datumen som gäller är följande:

  • 22 januari, klockan 12.00–13.00 i U1158, Campus Örebro - FULLBOKAD!
  • 30 januari, klockan 12.00–13.00 i C2409, Campus USÖ - FULLBOKAD!
  • 31 januari, klockan 12.00–13.00 i U1191, Campus Örebro


Sista anmälningsdag för samtliga tillfällen är den 25 januari. Det bjuds på lunchmacka. Kursen ges på engelska.