This page in English

Datahanteringsplaner - inte bara ett krav, utan ett viktigt hjälpmedel!

Foto på Mattias Persson med bokhyllor i bakgrunden

Mattias Persson, koordinator för öppen vetenskap.

Vad innehåller en datahanteringsplan och hur kan den vara till hjälp i din forskning? Just nu erbjuder universitetsbiblioteket dig som forskare och doktorand en kortkurs i datahanteringsplaner.

Datahanteringsplaner (DHP:er) har under senare år blivit ett vanligare krav från forskningsfinansiärer att skicka in med projektansökan. I vissa fall kan det även krävas efter att medel har beviljats för projektet. EU har i Horizon 2020 haft en pilotperiod med DHP:er och under senare tid har dessa i vissa ansökningar blivit ett permanent inslag.

Men är då DHP:er enbart ytterligare ett dokument i projektansökan och bara till för att göra finansiärerna nöjda? Svaret på detta är nej!

- Datahanteringsplaner är ett hjälpmedel, inte bara ett krav. Du får med dem ner svar på självklara frågeställningar när det kommer till hantering, bevarande och tillgängliggörande. Planen är inte satt i sten utan kan förändras över forskningsdatalivscykeln, men det kan vara lämpligt att börja redan i ett tidigt skede, säger Mattias Persson, koordinator för öppen vetenskap.

En DHP kan ses som ett viktigt hjälpmedel för dig som forskare igenom hela forskningsprocessen som skapas i samband med att de första skisserna för en ansökan tas tills projektet avslutas. DHP:en belyser viktiga aspekter i insamlandet, vad det gäller det juridiska, lagring, IT-lösningar, dokumentation, hantering, bevarande samt tillgängliggörande av forskningsdatan.

I slutet av januari kommer universitetsbiblioteket hålla en kortkurs på en timme i vad DHP innebär och dess struktur. Kortkursen hålls vid tre olika tillfällen under januari. Datumen som gäller är följande:

  • 22 januari, klockan 12.00–13.00 i U1158, Campus Örebro - FULLBOKAD!
  • 30 januari, klockan 12.00–13.00 i C2409, Campus USÖ - FULLBOKAD!
  • 31 januari, klockan 12.00–13.00 i U1191, Campus Örebro


Sista anmälningsdag för samtliga tillfällen är den 20 januari. Det bjuds på lunchmacka. Kursen ges på engelska.

Anmäl dig till kursen i datahanteringsplaner:

Med denna anmälan samtycker jag till att mina uppgifter i anmälningsformuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som datahanteringplanskursen administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.