Drop-in-stöd under hela din utbildning

Foto på händer som skriver på ett tangentbord.

I Studieverkstaden Lyktan kan du få snabbt svar på kortare frågor när du söker information och olika vetenskapliga källor såväl som när du skriver texter på svenska eller engelska.

På universitetsbibliotekets webb finner du både en skrivguide och ämnesguider som du kan använda dig av när du söker svar på dina frågor. Hittar du inte svaret där, eller kanske inte helt förstår svaret du hittar, kan du komma på vår digitala drop-in och få mer hjälp med att reda ut dina frågor.