Dygnet-runt-öppet notbibliotek öppnar i vår

Kristin och Camilla som arbetar på biblioteket står med en bokvagn och flyttar böcker

Under våren kommer biblioteket på Musikhögskolan att genomgå en större förändring då Musikbiblioteket blir ett meröppet notbibliotek.

- Genom det meröppna notbiblioteket är nu notmaterialet tillgängligt dygnet runt, vilket har efterfrågats starkt av studenter och personal, säger Marie Danielsen som är bibliotekschef.

Porträttbild på Marie Danielsen

Marie Danielsen

Ombyggnaden av notbiblioteket som kommer vara placerat i rum M159 på Musikhögskolan är redan i full gång. Notbiblioteket kommer att bli ett obemannat bibliotek som är tillgängligt dygnet runt med låskort för Musikhögskolans personal och studenter.

Den som behöver hjälp med att hitta i materialet kan kontakta Huvudbiblioteket. Beslutet att göra den här förändringen har föregåtts av flera utredningar och är förankrat hos Musikhögskolans personal och Örebro studentkårs sektion Qultura.

Böcker flyttas till Huvudbiblioteket

Just nu pågår även en flytt av de böcker som finns i Musikbiblioteket idag till Huvudbiblioteket. De tidskrifter som nu finns i Musikbiblioteket kommer även fortsättningsvis att vara placerade öppet tillgängliga i Musikbibliotekets lokaler. Fjärrlån och annat beställt material hämtas i fortsättningen på Huvudbiblioteket.

- Vår strävan är självklart att tillsammans med anställda och studenter på Musikhögskolan bibehålla och utveckla det stöd och den service som finns idag, säger Marie Danielsen.

Det nya notbiblioteket beräknas kunna invigas i början av april.