Få hjälp med att strukturera och planera dina studier i Studieverkstaden Lyktan

Foto på en person som stressad tittar i en bok, omgiven av travar med böcker.

Studieverkstaden Lyktans drop-in finns tillgänglig under hela din utbildning. Där kan du få hjälp med att söka i databaser, hitta vetenskapliga artiklar, skriva akademiska texter och nu även med att strukturera och planera dina studier.

Funka arbetar med hjälp för studenter med funktionsnedsättning

- Alla studenter tjänar på att lära sig att strukturera och planera sina studier. Det kan vara svårt att få till en bra studieteknik oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, säger Moa-Lisa Björk, Funka-handläggare.

Detta kan du få hjälp med i Studieverkstaden Lyktan

Akademiska texter som du skriver i din utbildning. Handledningen riktar främst in sig på struktur och språk i din text. Du kan även få svar på frågor om skrivprocessen, källhänvisningar och referatteknik.

Att bygga en relevant sökstrategi. Handledningen riktar främst in sig på att hitta lämpliga sökord eller databaser och att söka effektivt. Du kan även få hjälp med att bedöma vetenskaplighet i akademiska texter. Om du ska använda Zotero kan du på drop-in få en första instruktion till programmet.

Strukturera och planera dina studier med Funka. På handledningen med Funka kan du få enkla tips på olika strategier som hjälper dig att planera och strukturera dina studier. Du har också möjlighet att ställa frågor om vad Funka är och om vem som har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd.