This page in English

Finansiera din OA-avgift via universitetsbiblioteket!

Open Access logotyp

Har du fått en artikel accepterad i en ren open access-tidskrift? Då kan du under resten av 2018 ha möjlighet att få författaravgiften betald via universitetsbiblioteket.

Universitetsbiblioteket har i samråd med universitetsledningen beslutat att avsätta en del av de medel som frigörs på grund av det uppsagda avtalet med Elsevier, till att betala författaravgifter för universitetets forskare i rena open access-tidskrifter (gold open access). Syftet med detta är att stimulera övergången till öppen vetenskap.

Enligt forskningspropositionen från 2016 är målbilden att alla offentligt finansierade vetenskapliga publikationer ska vara öppet tillgängliga omedelbart då de publiceras till år 2026.

Kriterier för finansiering av universitetsbiblioteket för OA-publicering:

  • Artikeln måste publiceras enligt sk Gold open access, dvs. i en renodlad OA-tidskrift som är indexerad i Directory of Open Access Journals (DOAJ).
  • Författaren ska vara corresponding author för artikeln och vara knuten till Örebro universitet. Örebro universitet ska framgå som en del av affilieringen i artikeln.
  • Medel för publicering ska ej ha erhållits via forskningsfinansiär
  • Artikeln ska vara antagen (accepted) för publicering, men fakturan ska inte vara betald.
  • Biblioteket täcker endast kostnaden för öppen tillgång. Andra kostnader i samband med publicering ersätts inte.

Gör så här:

  • När du fått din artikel accepterad för publicering eller om du redan fått faktura, kontakta biblioteket via e-post: This is an email address för vidare instruktioner.
  • Biblioteket hanterar tillsammans med ekonomiavdelningen betalningen av fakturan.

Vid frågor kontakta Universitetsbiblioteket

Claes Karlsson, e-resursansvarig, This is an email address, tel: 019-30 37 56
eller
Camilla Göthberg, enhetschef Medier och vetenskaplig publicering This is an email address, tel: 019-30 30 19.

När de avsatta medlen är förbrukade upphör stödet. Medlen finns tillgängliga som en följd av de minskade kostnader som det uppsagda Elsevier-avtalet medfört. Om parterna når en överenskommelse, och ett nytt avtal med förlaget träder i kraft, upphör medlen för publicering i denna form.

Örebro 180926

Marie Danielsen
Bibliotekschef