Förändring i Karnovs innehåll

Foto på en träklubba som ligger på ett träbord

Norstedts Juridik AB, som står bakom Karnov, har från och med 26 juni tagit bort tings- och förvaltningsrättsdomar permanent för alla högskole- och universitetsbibliotek.

Orsaken är att materialet innehåller personuppgifter som de inte vill sprida i onödig utsträckning. De har vidare konstaterat att tillgång till avgöranden från underinstanser för de användare som söker juridisk information i Karnov Juridik via biblioteken har resulterat i sökningar som inte kan anses motiverade av studiebehov, och som de som leverantör av tjänsten inte kan acceptera.

För tillgång till tings- och förvaltningsrätter hänvisar vi till InfoTorg Juridik (Rättsbanken), där domar från dessa instanser finns i urval.