Förenklad väg för sökhjälp till din forskning

Foto på fyra personer som sitter runt ett bord. på bordet står en bärbar dator.

Nu blir det enklare för dig att kontakta biblioteket för att få hjälp med att söka fram tidigare forskning inför ditt projekt, din vetenskapliga artikel eller forskningsansökan.

- Vi erbjuder sökhjälp på olika nivåer, allt utefter ditt behov och ditt specifika projekt, säger Ulrika Johansson, bibliotekarie vid Örebro universitetsbibliotek.

Universitetsbiblioteket har utvecklat sitt stöd när det gäller sökningar för forskare.

- Oavsett om du bara behöver hitta en handfull artiklar för att orientera dig inom ett ämne eller om ska du ska göra en större systematisk litteraturöversikt, så kan vi hjälpa till, säger Ulrika Johansson.

Här kan du läsa mer och boka tid med din bibliotekarie.

Eftersom systematiska sökningar är ett tidskrävande arbete är det viktigt att du hör av dig i god tid inför det att du behöver resultatet.