Förlängd lånetid över sommaren

Sommarlåna böcker från våra bibliotek och återlämna först vid terminsstart.

Alla böcker som lånas från huvudbiblioteket och Medicinska biblioteket från och med den 5 juni har återlämningsdag först den 26 augusti. 

Kurslitteratur som lånas från Restaurang- och hotellhögskolan från den 29 maj samt övriga böcker som lånas redan från den 15 maj får återlämningsdag först den 4 september.