This page in English

Fortsatt fond för stöd vid open access-publicering

Foto med en hög med tidskrifter samt Open Access-logotyp placerad framför

Den fond för författaravgifter som biblioteket administrerat sedan hösten 2018 fortsätter under 2020 med något reviderade kriterier.

Rektor har beslutat att avsätta medel för en fortsatt fond för författaravgifter under 2020 (Rektorsbeslut ORU 2020/00029-1). Ett antal justeringar har gjorts i de kriterier som gäller vid ansökan om medel ur fonden. Aktuella kriterier samt ansökningsformulär finns på bibliotekets webbplats

I jämförelse med tidigare kriterier har följande huvudsakliga förändringar skett:

  • Fonden ersätter nu maximalt 30 000 kr per artikel eller bokkapitel.
  • Information har lagts till om att författare, i de fall förlaget redan vid inskickande av manus kräver att finansiering för open access-publicering ska finnas, kan ansöka om medel från fonden även innan artikeln är accepterad. Då fondens medel är begränsade är detta dock ingen garanti för att medel finns tillgängliga när artikeln accepteras.

Syftet med fonden är att stimulera publicering med öppen tillgång. Fonden utgör vidare ett komplement till universitetsbibliotekets förlagsavtal som i allt högre grad möjliggör för forskare vid Örebro universitet att publicera artiklar med öppen tillgång utan kostnad för författaren eller institutionen. I dessa fall är publiceringsavgiften förbetald inom ramen för avtalet. Totalt finns nu möjlighet att via avtalen publicera med öppen tillgång i drygt 10 000 vetenskapliga tidskrifter, och från 2020 har nya avtal slutits med Elsevier, Wiley och SAGE. Se universitetsbibliotekets webbplats för mer detaljerad information om respektive avtal.

Vi kommer gärna ut från universitetsbiblioteket och informerar ämnes- eller forskargrupper om öppen vetenskap och det stöd biblioteket kan ge kring publiceringsfrågor. Kontakta This is an email address för att boka in en tid. Vid frågor om fonden eller om bibliotekets avtal, kontakta This is an email address.