Handledning på campus eller via Zoom – nu kan du själv välja

Foto på två personer som sitter vid ett bord och tillsammans tittar i en bok.

När du bokar handledning för informationssökning eller akademiskt skrivande är det nu återigen möjligt att välja att vara på plats i biblioteket.

Många enklare frågor om informationssökning eller akademiskt skrivande kan du få hjälp med via våra ämnesguider och skrivguiden. Om du har svårt att hitta det du söker på webbplatsen kan du besöka Studieverkstaden Lyktans drop-in när du exempelvis behöver hjälp med att söka i olika databaser, hitta vetenskapliga artiklar eller skriva akademiska texter.

Vissa frågor kräver längre enskild hjälp och då passar det bäst att boka handledning med din kontaktbibliotekarie eller skrivhandledare. I bokningssystemet fyller du själv i om du vill ha handledningstillfället på plats i biblioteket eller om du vill att det sker digitalt via Zoom.