Interaktiv undervisning i ny sal på biblioteket

Foto på Lina Puhakka som står i sal U1191 och håller i undervisning

ALC står för Active Learning Classroom och handlar om att skapa mer interaktivitet och delaktighet i undervisningen. För att göra det möjligt finns nu en ny undervisningssal med möblering och teknik anpassad för att främja samarbete och aktivt deltagande.

- Vi har använt salen i undervisning ett par gånger nu och det har fungerat jättebra, säger Lina Puhakka, bibliotekarie på universitetsbiblioteket.

Salen är möblerad med runda bord där varje grupp har tillgång till en stor datorskärm och en whiteboard. Till skillnad från en traditionell sal där läraren är i fokus längst fram har ALC-salen ingen sådan front utan läraren rör sig om i rummet.

- Möbleringen gör att fokus flyttas från läraren till studentgrupperna. Läraren får då mer en handledande roll och studenternas frågor och diskussioner ges större utrymme, säger Lina.

Upplägget på ALC-undervisningen gör att läraren får planera lite bakvänt.

- Jag utgår ifrån vad studenterna ska ha med sig när de går därifrån. Utifrån det utformar jag övningar som gör att studenterna tar en aktiv del i undervisningen vilket i sin tur skapar djupinlärning hos dem, säger Lina.

Den nya ALC-salen hittar du i sal U1191 på första våningen i huvudbiblioteket.