Karnov blir JUNO

Foto på en domarklubba i trä som ligger på ett träbord.

Karnov har nu ersatts av den nya databasen JUNO. Innehållet i databasen är detsamma som tidigare fanns i Karnov, men gränssnittet är nytt och databasen har i samband med detta fått ett nytt namn.

JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter.

Lite längre fram kommer även Zeteo att ersättas av JUNO, som då kommer innehålla allt material som biblioteket tidigare haft tillgång till via Karnov och Zeteo.

Du når JUNO via databaslistan.