Låna böcker på våra bibliotek

Foto på en person som står vid en bokhylla

Med anledning av de nya lokala råden på grund av den ökade smittspridningen av covid -19 och de beslut som fattats av universitetets krisledningsgrupp har universitetsbiblioteket lokaler ändrade öppettider 5–24 november. Under våra öppettider är du välkommen in i våra lokaler för att låna de böcker du önskar.

Vill du låna en bok?

  1. Sök fram boken du vill låna i Primo. Söktjänsten Primo innehåller universitetsbibliotekets böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar och open access-arkiv. Är alla exemplar utlånade går boken att reservera.
  2. Klicka på bokens titel i träfflistan för info om hyllplacering och uppställningsord. Klicka på karta för att se våningsplan och bokens ungefärliga placering. Har boken ”Placering: mag” behöver du logga in och göra en magasinbeställning.
  3. Hämta boken i hyllan under våra öppettider.
  4. Låna boken i utlåningsautomaten med lånekort eller personnummer och din pinkod. Pinkod kan bytas via ”Mina lån och reservationer”.

När du har lånat boken får du ett kvitto via e-post. Var uppmärksam på att olika böcker har olika lånetider. På ”Mina lån och reservationer” kan du hålla koll på dina lån, förnya och betala förseningsavgifter.

Omlån

Om det inte finns någon reservation på de lånade böckerna förnyas dessa lån automatiskt med en ny period när lånetiden går ut. Om den maximala lånetiden har uppnåtts, om du är spärrad för lån eller om kontots giltighetstid har gått ut görs ingen förnyelse.

Reservera böcker som personal

Som anställd vid Örebro universitet eller vid Region Örebro län kan du reservera böcker som finns inne på biblioteket och sen finns att hämta när du fått e-postmeddelande om det. Tyvärr kan vi inte erbjuda samma service till studenter och allmänhet.

Återlämning av böcker

Lämna tillbaka böckerna i de bokinkast som finns i anslutning till alla bibliotek. Har du svårt att ta dig till biblioteket för att lämna tillbaka kan någon annan alltid lämna in dina böcker. Fungerar inte det kan du även posta böckerna till oss. Adresserna till våra bibliotek hittar du på respektive biblioteks informationssida.