Lär känna bibliotekets tre nya ansikten

Foto på Camilla, Caroline och Märta.

Vårterminen drog igång med rasande fart och även om de har varit på plats i ett par månader nu passar vi på att hälsa våra nya kollegor Camilla, Caroline och Märta varmt välkomna till universitetsbiblioteket!

Camilla Nilsson, bibliotekarie
Camilla har ett övergripande ansvar för de böcker som finns på universitetsbiblioteket. Det gäller allt från urval till inköp, att göra i ordning böckerna och lägga in dem i våra system så att det går att söka efter böckerna. Hon arbetar även med att på olika sätt lyfta fram de böcker som finns på biblioteket.

- Bland annat så är jag med och skapar de bokutställningar vi har i vardagsrummet i huvudbiblioteket, säger Camilla Nilsson.

Caroline Borgströmskrivhandledare
Caroline undervisar i akademiskt skrivande och hjälper studenter att hitta den akademiska genren. Skrivhandledarna stöttar studenterna både under drop-in-tiderna i Studieverkstaden Lyktan och under bokade handledningspass vilka kan vara både i grupp och för enskilda studenter.

- Vi hjälper studenterna att få syn på det de själva behöver utveckla så att de får hjälp till självhjälp, säger Caroline Borgström.

Märta Sjöblom, bibliotekarie
Märta arbetar med att köpa in, tillgängliggöra och utvärdera universitetsbibliotekets digitala resurser. De digitala resurserna består främst av databaser, e-tidskrifter och e-böcker.

- Jag är även med i bibliotekets programgrupp och planerar roliga aktiviteter för studenterna i bibliotekets lokaler, säger Märta Sjöblom.