Läs artiklar från Svenska dagstidningar hemifrån

Foto på person som sitter vid en dator med artikel från Svesnska dagstidningar på skärmen.

Om du är forskare vid Örebro universitet och inte har möjlighet att besöka huvudbiblioteket kan du nu få artiklar från Svenska dagstidningar skickade till dig.

Du söker själv fram de önskade artiklarna via söktjänsten för Svenska dagstidningar.

- På grund av upphovsrättsliga skäl kan du bara söka och se delar av innehållet om du inte sitter vid dagstidningsdatorn på huvudbiblioteket, säger Veronica Fors, bibliotekarie med ansvar för universitetsbibliotekets fjärrlåneverksamhet.

Nu har du möjlighet att beställa den eller de artiklar du önskar genom att mejla This is an email address. När beställningen är gjord tar vi fram artikeln och skickar den till din e-post.

Servicen är endast tillgänglig för forskare vid Örebro universitet. Övriga som önskar tillgång till artiklarna är välkomna att använda databasen på plats i huvudbiblioteket på Campus Örebro.