Nu har det blivit lättare att hitta böcker i biblioteket

Två studenter letar efter böcker vid bokhyllor

Under hösten har en grupp arbetat med att göra uppdateringar i söktjänsten Primo.

- Framförallt för att det bli lättare att hitta var böckerna står då vi har tagit bort vissa texter och lyft fram andra, berättar Anders Vennergrund som arbetar systemadministratör vid universitetsbiblioteket. 

Arbetet med uppdateringarna i Primo har främst byggt på frågor som kommit in från studenter och forskare som använder söktjänsten.

Exempel på de ändringar som gjorts är:

  • Ny informationstext med diagram till förstasidan.
  • Färgerna är uppdaterade så att de överrensstämmer med bibliotekets webbplats och universitetets grafiska profil.
  • Mellanledet är borttaget på böckernas placering, så nu står det exempelvis ”Huvudbiblioteket Qad Ljunggren”.
  • Under ”Referera/Spara” har Refworks dolts. Citering ligger numera längst till vänster.
  • ”Vetenskapligt granskat” är omdöpt till ”Peer-review”.

- Förändringarna har stötts och blötts men nu har det fått form så att vi kunnat nå detta resultat. Vi är mycket nöjda och fått bra respons, säger Anders Vennergrund.