Ny handbok ger praktisk vägledning för aktivt lärande

Foto på Maria Axinge som håller i boken "Använd rummet"

ALC, eller Active learning Classrooms, börjar bli mer frekvent använda i undervisning inom högre utbildning och nu finns det en handbok som vänder sig till dig som lärare.

Genom boken Använd rummet: högskolepedagogiska metoder för aktiva lärosalar kan du få tips och verktyg för att göra din undervisning mer framgångsrik, oavsett om du är nybörjare i en ALC-sal eller vill utveckla din undervisning.

Använd rummet: högskolepedagogiska metoder för aktiva lärosalar är skriven av flera lärare och pedagoger som själva undervisat i Active Learning Classrooms (ALC), hybridsalar, flexsalar och laborativa salar. Boken erbjuder handfasta tips och råd att plocka med sig direkt in i sin undervisning.

En av kapitelförfattarna är Mia Axinge som arbetar som skrivhandledare vid Örebro universitetsbibliotek:

- I ALC-salarna finns det verktyg för att jag som pedagog kan vara mer av studenternas guide och på så sätt skapa en mer aktiv inlärning, säger Mia Axinge.

I huvudbibliotekets ALC-sal, U1191, finns allt från egna skärmar studenterna kan koppla upp sig på, till egna whiteboards de kan utnyttja. Skärmarna kan även fungera som rumsavdelare när det behövs. I handboken finns flera olika exempel på hur själva rummet kan utnyttjas utifrån de pedagogiska förutsättningar som finns där:

- Undervisningen blir mer studentcentrerad än i en vanlig föreläsningssal och tillsammans kompletterar de olika undervisningsmetoderna varandra, säger Mia Axinge. Exempelvis kan jag inleda med en salsföreläsning för att ge grundförutsättningar. Sen vid nästa tillfälle ge studenterna möjligheter för att aktivt engagera sig i sitt lärande genom de verktyg en ALC-sal tillhandahåller.

Använd rummet: högskolepedagogiska metoder för aktiva lärosalar finns nu att låna på Örebro universitetsbibliotek.