Nya ansikten på biblioteket

Fotografi av 7 nyanställda medarbetare vid Örebro universitetsbibliotek

Under sommaren och hösten har vi rekryterat ett härligt gäng med nya medarbetare till universitetsbiblioteket. Nedan presenterar de sig var för sig och vad de arbetar med:

Åsa Arvidsson, bibliotekarie
Jag är kontaktbibliotekarie för ämnena kriminologi, pedagogik, specialpedagogik, psykologi, litteraturvetenskap, idrott, retorik, svenska och historia. Mitt ansvar är bland annat handledning och undervisning i  informationssökning inom dessa ämnen.

Nadia Abdellah, webb- och kommunikationssamordnare
Jag arbetar med vår webb, utformar broschyrer, uppdaterar vår facebooksida, ja, det mesta som brukar kallas kommunikation och marknadsföring.

Anders Vennergrund, systemadministratör
Jag arbetar bland annat med bibliotekets lånesystem. Det kan handla om att ge support, felsöka och vidareutveckla systemen så att de fungerar så bra som möjligt.

Jasmina Hadziefendic, skrivhandledare
Jag jobbar på Akademiskt skrivcentrum där jag ger stöd till studenter och doktorander i akademiskt skrivande. 

Elias Olsson, bibliotekarie:
Jag är kontaktbibliotekarie för ett flertal ämnen med inom samhällsvetenskap och humaniora. Det innebär bland annat att jag ägnar mycket tid åt att vägleda studenter och anställda i hur man hittar information inom dessa ämnen.

Frans Lettenström, utredare
Jag utreder öppen vetenskap på universitet och försöker sprida open access-evangeliet så mycket som möjligt. Vi hoppas kunna bygga upp mer och mer forskarstöd inom dessa domäner. 

Karin Emilsson (infälld bild), biblioteksassistent
Jag jobbar som biblioteksassistent och har bland annat hand om inköp. Jag har även pass i informationsdisken.