Nya ansikten på biblioteket

Det är inte bara interiören i huvudbiblioteket som blivit ny. Vi har även fått fyra nya kollegor till universitetsbiblioteket. Varmt välkomna Agnes, Mia, Mattias och Mårten!

Foto på Mia och Agnes stående mot en vägg täckt med höstlöv

Mia Axinge och Agnes Holme

Agnes Holme, bibliotekarie

- Förutom att arbeta i informationsdisken och ge stöd åt våra besökare, jobbar jag även med att kontrollera metadata i vårt digitala vetenskapliga arkiv – DiVA, säger Agnes Holme.

Agnes arbetar även med bibliometrisk analys som är ett sätt att mäta forskning och framförallt spridning av forskning samt ger stöd för forskare i olika publicerings- och open accessfrågor.

Maria ”Mia” Axinge, skrivhandledare

Mia har en ny tjänst på biblioteket som till skillnad från övriga skrivhandledare även har en inriktning mot IKT och digitalisering.

- Utöver att handleda studenter och doktorander i akademiskt skrivande på bokade tider, vid föreläsningar eller under våra drop-in pass så arbetar jag även med att utveckla vårt digitala stöd i akademiskt skrivande, säger Mia Axinge.

 

Foto på Mattias och Mårten taget i huvudbiblioteket

Mattias Persson och Mårten Neander

Mårten Neander, biblioteksassistent

Mårten började med att praktisera på biblioteket för ungefär ett år sedan vilket sedan övergick till en anställning som biblioteksassistent.

- Jag arbetar främst med magasinhämtningar det vill säga de böcker som finns i vår magasin som går att boka och hämtas dagen därpå. Det är oftast äldre böcker inom juridik, men kan även vara från alla möjliga ämnen, säger Mårten Neander.

Mattias Persson, koordinator för öppen vetenskap

Mattias arbetar med att göra forskningsdata vid Örebro universitet tillgänglig för andra att ta del av.

- Jag arbetar med att bygga upp strukturen så att det blir möjligt att söka bland data och att den hanteras på rätt sätt, säger Mattias Persson.

Mattias arbete innebär bland annat att forskare från hela världen kan ta del av olika forskningsresultat och bygga vidare på dem för att finna fram till nya innovativa lösningar på olika problem. Även studenter kan använda denna data till exempelvis uppsatsskrivning.