This page in English

Nya publiceringsavtal och e-resurser 2022

Närbild på två personers händer som skriver på ett pappers-dokument.

Från 2022 har nya publiceringsavtal slutits med flera förlag. En del förändringar har också skett i bibliotekets databas- och tidskriftsutbud.

Publiceringsavtal

För att bidra till ökad öppen publicering har flera nya avtal ingåtts. Följande avtal är helt nya:

Samtliga publiceringsavtal finns listade här.

Lästillgång har tillkommit till tidskrifter utgivna av Americal Physical Society, American Physiological Society och Karger. Med IEEE och ACM finns avtal om lästillgång sedan tidigare, medan JMIR och PLOS endast ger ut öppet tillgängliga tidskrifter.

Utökade publiceringsavtal

I publiceringsavtalen med De Gruyter, Oxford University Press och Taylor & Francis ingår numera även öppet tillgängliga tidskrifter. Vidare har antalet tidskrifter i avtalet Springer Compact utökats. Bland annat ingår nu tidskrifter från förlagsetiketten Palgrave Macmillan (publicering med öppen tillgång och läsrättigheter).

Använd söktjänsten Scifree för att se om en tidskrift ingår i något av publiceringsavtalen.

Fortsatt fond för öppet tillgänglig publicering

Biblioteket administrerar fortsatt en fond för öppet tillgänglig publicering. Fonden är ett komplement till de publiceringsavtal som sluts med förlagen.

Databasförändringar

Academic Search Elite / Premier

Har uppgraderats till Academic Search Premier som ger tillgång till fler tidskrifter.

CINAHL with full text

Byte har skett till ett CINAHL-paket med något mindre antal tidskrifter i fulltext. Detta då det finns en god täckning via andra tidskriftsavtal.

Global Grant

Ny databas från sommaren 2021. I denna kan du söka efter stipendium och bidragsgivare både för enskilda personer och föreningar. Sök utifrån vem du är och vad ditt behov är, och hitta relevanta organisationer att söka hos.

Tidskriftsarkiv och e-bokspaket

Det elektroniska utbudet av äldre tidskriftsårgångar (tidigare än ca 1995) har kompletterats med samlingar inom ekonomi och miljövetenskap från förlaget Elsevier. E-böcker utgivna 2020 och 2021, i Springers serie Intelligent Technologies & Robotics har köpts in, liksom böcker utgivna 2019 och 2020 i förlagets serie Law & Criminology

Avslutade resurser

Joanna Briggs Institute Database

Databasen har avslutats på grund av låg användning.

Kluwer Law

Tidskriftsavtalet har avslutats på grund av låg användning. I dialog med ämnet behålls prenumerationer på tidskrifterna Common Market Law Review, Intertax och EC Tax Review. Arbete pågår också för att tillgängliggöra årgångarna 2013-2021 för det tjugotal tidskrifter som ingått i det nu avslutade avtalet.

Kontakta oss

Om du har några frågor om publiceringsavtalen, kontakta biblioteket på This is an email address.

För frågor om databaser eller andra elektroniska resurser, kontakta oss gärna på This is an email address.