Nyheter i medieutbudet 2017

Bild på kvinna som ligger i en soffa med en laptop i knät

Sedan årsskiftet har det skett några förändringar i Universitetsbibliotekets medieutbud. Vi har fått tillgång till nya databaser, e-bokspaket och tidskrifter. Wordfinder har avslutats.

Nya databaser

Databaserna finns med i bibliotekets databaslista. Det går också att komma direkt till respektive databas via länkarna nedan.

Business Source Premier är en företagsekonomisk databas som utvärderas under våren. Tillgänglig under en provperiod till 30 juni.

Journal Citation Reports erbjuds nu på en ny plattform med förbättrad funktionalitet. Databasen innehåller impaktfaktorer med mera för utvärdering och jämförelse av tidskrifter.

Essential Science Indicators ger statistik och data om vetenskaplig publicering. Innehåller information om trender och impact för publikationer, länder, institutioner och individer.

Förändringar i Karnov: Innehåller nu även Tings- och förvaltningsrättsdomar, EU-initiativ och engelska översättningar. 

Nya e-bokspaket

Biblioteket har köpt till ytterligare årgångar av Springers e-bokspaket inom följande ämnen: Behavioral Science and Psychology; Computer Science; Law and Criminology; Social Sciences. 

Nya tidskrifter

De elektroniska tidskrifterna nås lättast via bibliotekets tidskriftslista. Nytillkomna tidskrifter i urval:

 • Court Historian
 • Crossings: Journal of Migration & Culture
 • Journal of Mechanical Design
 • The Journal of Sexual Medicine
 • The Lancet
 • The Lancet Infectious Diseases
 • The Lancet Neurology
 • The Lancet Oncology
 • Thinking: The Journal of Philosophy for Children – ges ej ut längre, köpt arkiv 1979-2014

Wordfinder avslutas

Wordfinder har avslutats. Vi hänvisar i stället till de ordböcker som erbjuds via Nationalencyklopedin (NE).

Nya resurser för anställda på Region Örebro län

E-bokspaketet Access Surgery från McGraw-Hill finns nu tillgängligt. Nya tidskrifter i urval:

 • American Journal of Psychiatry
 • Blood
 • British Journal of Neurosurgery
 • Journal of Clinical Psychiatry