Nyheter Medieutbudet 2018

Foto på Claes Karlsson som står vid en dator med bibliotekets databaslista synlig på skärmen

2018 tillkommer ett flertal resurser i bibliotekets utbud. Flera av dessa har lämnats som inköpsförslag under föregående år. Ett par resurser har också avslutats.

- Vi tar varje år emot ett flertal inköpsförslag på nya databaser och fulltext-resurser från både forskare och studenter, som sedan diskuteras i bibliotekets ledningsgrupp inför nästkommande år, säger Claes Karlsson som arbetar som bibliotekarie vid universitetsbiblioteket.

Flera av de resurser som nu tillkommer är resultatet av sådana önskemål. Sedan har biblioteket även kunnat ta del av större avtal där vi får mer innehåll för pengarna. Paketen från Brill, IOS Press och ProQuest medför t.ex. ingen ökad kostnad; dock får vi väsentligt mycket mer innehåll för pengarna genom att hoppa på de nationella avtal som förhandlats fram.

- Vi har kunnat avsluta ett antal prenumerationer som vi tidigare haft på förlagens tidskrifter, och i stället tagit de här paketen, fortsätter Claes.

Tidskrifter

- Vi har nu ingått avtal med bland annat American Society of Mechanical Engineers (ASME) tidskrifter, säger Claes Karlsson. Vi har även nya tidskriftspaket från förlagen Brill och IOS Press som ger oss tillgång till omkring 360 tidskrifter i varierande ämnen.

Det paket biblioteket erbjuder sedan tidigare från Oxford University Press har utökats med ett 70-tal titlar. Tillgång finns nu också till senaste numren av Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), där accessen tidigare inte medgivit åtkomst till de senaste 6 månadernas utgivning. 

Nytt för i år är även Social Sciences Premium Collection från ProQuest - ett tilläggspaket som kompletterar befintliga bibliografiska databaser som t.ex. ASSIA och IBSS med fulltextmaterial.

- I slutet av 2017 köpte vi även in ett antal tidskriftsarkiv, som ger elektronisk tillgång till förlagsarkiv. Från SAGE köptes paket inom kriminologi samt omvårdsvetenskap och folkhälsa, och från Springer inom beteendevetenskap samt humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Arkiven täcker i regel utgivning från tidskriftens första årgång, säger Claes.

Nationella förhandlingar pågår med Elsevier. Medan förhandlingarna fortskrider är tillgången till förlagets tidskrifter oförändrad.

Skattenytt, som tidigare funnits i både Karnov och FAR Online, återfinns nu endast i den senare.

Övriga nya resurser

  • Licensen på databasen e-nav från SIS har utökats, och det finns nu möjlighet att lägga till ytterligare standarder om så önskas.
  • Naxos Music Library, en strömningstjänst för musik.
  • AES eLibrary, en resurs med inriktning mot musik- och ljudproduktion.
  • Svenska Dagstidningar, en ny tjänst från Kungliga biblioteket. Tjänsten, som täcker såväl historiskt som mer aktuellt material, kommer av upphovsrättsliga skäl endast att finnas tillgänglig på en dator på plats i biblioteket. Det är dock fritt för alla att söka i tjänsten.
  • Ett flertal enskilda tidskriftsprenumerationer har startats efter önskemål från forskare.


Avslutade resurser

- Vi utvärderar kontinuerligt hur e-resursanvändningen ser ut, för att på så sätt säkerställa att vi kan ge forskare och studenter tillgång till så mycket vetenskaplig information som möjligt. Sen har vi självklart även fört en dialog med de berörda ämnena, och vår bedömning är att de pengar som frigörs kommer till bättre användning på annat sätt, säger Claes Karlsson.

De resurser som har avslutats är:

  • BIOSIS Previews
  • Food Science and Technonlogy Abstracts (FSTA)
  • Global Grant
  • Ett flertal enskilda tidskriftsprenumerationer

Arbetet med att tillgängliggöra resurserna på webbplatsen och i våra system pågår. Samtliga resurser finns i skrivande stund inte tillgängliga.