This page in English

Nytt avtal klart med förlaget Elsevier

Bakgrund med hörnen av en hög med tidskrifter och open access-loggan i förgrunden

Örebro universitet har i dagarna via Bibsam-konsortiet slutit ett nytt avtal med förlaget Elsevier. Parallellt har nya avtal med förlagen Wiley och SAGE förhandlats fram. De nya avtalen träder i kraft 1 januari 2020. Samtliga avtal ger ökad möjlighet till publicering med öppen tillgång och förbetalda författaravgifter för lärosätets forskare.

Med dessa tre avtal har Bibsam-konsortiet nu tecknat avtal med en publiceringsdel med de sex största förlagen. Örebro universitet deltar i samtliga.

Nedan presenteras information om de nya avtalen i korthet. Mer information om respektive avtal finns på bibliotekets informationssidor om förlagsavtal med förbetalda eller rabatterade författaravgifter.

Elsevier

Avtalet ger obegränsad publicering med öppen tillgång i förlagets hybridtidskrifter och öppet tillgängliga tidskrifter, inklusive öppet tillgängliga tidskrifter från Cell Press och The Lancet, liksom ett urval titlar från lärda sällskap. Ett mindre antal tidskrifter är undantagna från avtalets publiceringsdel.

Endast artiklar som skickats in till förlaget efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet.

I likhet med tidigare avtal, som sades upp 30 juni 2018, ingår läsrättigheter till Science Direct Freedom Collection (ca 2000 tidskrifter) samt till The Lancet, Lancet Infectious Diseases, Lancet Neurology och Lancet Oncology.

Med start under v. 48 och fram till årsskiftet ger förlaget fri lästillgång till tidskrifterna (gäller Freedom Collection samt ovan nämnda Lancet-titlar). Så snart lästillgången är säkerställd kommer tidskrifterna att tas bort i den tillfälliga lösning (Get It Now) som använts för att underlätta tillgång till artiklar från Elsevier under den tid avtalet varit uppsagt.

Se pressmeddelande från Kungliga biblioteket.

Wiley

Det nya tidskriftsavtalet med Wiley är ett läs- och publiceringsavtal, som under avtalsperioden medför en successiv sänkning av kostnaden för läsning och motsvarande höjning av värdet på en publiceringspott. Genom avtalet finansieras ett stort antal öppet tillgängliga publiceringar i Wileys hybridtidskrifter och helt öppet tillgängliga titlar. Då förlaget har olika publiceringsavgifter för olika tidskrifter går det inte att exakt förutsäga hur många publiceringar avtalet kommer att finansiera.

Precis som tidigare täcker avtalet läsning i alla Wileys tidskrifter på plattformen Wiley Online Library. 2020 innebär detta närmare 1500 tidskrifter.

SAGE

Det nya avtalet ger obegränsad publicering med öppen tillgång och läsrättigheter till hybridtidskrifter i paketet SAGE Premier, samt 20 % rabatt på publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter. Ett fåtal tidskrifter från lärda sällskap är undantagna från avtalets publiceringsdel.

Om Bibsam-konsortiet

Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom Kungliga biblioteket, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet. Läs mer på Kungliga bibliotekets webbplats.

Kontakt

Vid frågor kontakta Marie Danielsen, bibliotekschef (This is an email address) eller Claes Karlsson, e-resursbibliotekarie (This is an email address).