Nytt bibliotekssystem

I början på april byter vi bibliotekssystem. Systembytet berör samtliga bibliotek, det vill säga både Huvudbiblioteket, Medicinska biblioteket, Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek och Musikbiblioteket. Under en period kommer det att innebära vissa begränsningar i vår service. Det nya bibliotekssystemet medför även några förändringar som kan vara bra att känna till.

Reservationer

Utlånade böcker går bara att reservera fram till den 19 mars. Därefter går det tyvärr inte att göra reservationer förrän det nya systemet är i drift.

Summon ersätts av Primo

Söktjänsten Summon ersätts av Primo. Om du har ett konto i Summon måste du spara dina sökningar på ett annat ställe om du vill behålla dem. 

Grupprumsbokning

Även systemet för grupprumsbokning byts ut. Det gamla bokningssystemet fungerar bara fram till den 30 mars. Därefter går det inte att boka grupprum förrän det nya systemet är i bruk. Nya bokningar görs i Kronox. Bokning är möjlig från och med den 5 april. 

Endast studenter och anställda vid Örebro universitet kommer att kunna boka grupprum på Huvudbiblioteket. Då vi har brist på grupprum förbehålls grupprummen till våra studenter. Anställda vid Region Örebro län kan boka grupprum på Medicinska biblioteket genom att kontakta bibliotekets informationsdisk. Samma startdatum gäller för de bokningarna, det vill säga 5 april.

Registrering av nya låntagare

Under perioden 30 mars till 4 april går det inte att ansöka om nytt lånekort. 

Fjärrlån

Fjärrlån kommer att kunna beställas under större delen av perioden. Räkna möjligen med några dagars fördröjning under vecka 13-14 då övergången till det nya systemet sker.

Andra bibliotek kommer inte att kunna beställa fjärrlån från Universitetsbiblioteket under perioden 13 mars till 2 maj.

Stängningsdagar i samband med systembytet 3-4 april

Huvudbiblioteket och Medicinska biblioteket kommer att hålla stängt den 3-4 april. På Medicinska biblioteket är plan 2 öppet för studenter och anställda med låskort.

Musikbiblioteket och Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek håller stängt den 3 april. Den 4 april är båda biblioteken öppna men besökare erbjuds endast tillgång till studieplatser – ingen service kan ges. Det kommer till exempel inte gå att låna eller återlämna böcker. 

Vi ser fram emot ett nytt modernt system, och hoppas att du har överseende med att vissa tjänster tillfälligt inte är åtkomliga.