This page in English

Nytt open access-avtal med Springer Nature

Open Access logotyp mot en bakgrund av en hög med tidningar

Genom ett nytt avtal med Springer Nature kan forskare vid Örebro universitet nu publicera sig utan kostnad i mer än 500 av förlagets rena open access-tidskrifter. Med ren open access menas att allt innehåll i tidskrifterna är fritt tillgängligt för alla utan att någon prenumeration behövs.

Avtalet är det första i sitt slag inom det nationella Bibsamkonsortiet. Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova står för 50 procent av publiceringsavgifterna, medan deltagande lärosäten står för resterande 50 procent.

Totalt omfattar avtalet publiceringsavgifter i mer än 500 renodlade open access-tidskrifter från förlagsetiketterna BioMed Central, SpringerOpen och Nature Research Open Access Journals. En förteckning med de tidskrifter och artikeltyper som täcks av avtalet finns på universitetsbibliotekets webbplats.

Avtalet gäller för corresponding authors som är anställda vid eller affilierade till Örebro universitet, och för artiklar accepterade från och med den 15 juli 2019. 

Sedan tidigare har universitetsbiblioteket ett avtal som omfattar läsrättigheter och publiceringar i förlagets hybrid-tidskrifter (Springer Compact). Detta avtal fortsätter precis som tidigare.