This page in English

Välkommen på en föreläsning om Open data och open access på Örebro universitet

Bild med Open Access logotyp och texten "International Open Access Week"

Mattias Persson, filosofie doktor i nationalekonomi samt koordinator av öppen vetenskap och Claes Karlsson, bibliotekarie med ansvar för elektroniska resurser vid Örebro universitetsbibliotek, föreläser och besvarar dina frågor om open access.

Öppen vetenskap är inte bara öppen tillgång till publikationer utan också till forskningsdata. Hur kan data och publikationer blir tillgängliga? Vilka hinder finns det för öppenhet, såsom upphovsrätt, företagshemligheter, patent och personuppgifter? Vilka infrastrukturer för öppen vetenskap är till nytta för dig?

Föreläsningen belyser även det publiceringsstöd universitetsbiblioteket erbjuder samt den övergång som påbörjats mot ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Föreläsningen sker på engelska och erbjuds vid två tillfällen:

  • Onsdag 24 oktober kl. 10.15-11.00 i sal U1191, Campus Örebro
  • Fredag 26 oktober kl. 10.15-11.00 i sal C2409, Campus USÖ

Ingen föranmälan behövs

Föreläsningen är en del i uppmärksammandet av Open Access Week 2018.