This page in English

Personposter i DiVA

För att göra det lättare att knyta samman en forskares samlade produktion introduceras nu funktionaliteten personpost i DiVA.

Syftet med personposter är att:
• Säkert identifiera upphovspersoner
• Hantera namn- och affilieringsförändringar
• Säkert koppla person till publikationer/projekt

Läs mer om personposter i DiVA här.