Åtgärdat: Problem med databaser på Mac-datorer

Flera studenter med Mac-dator har anmält problem med att nå databaser. Framför allt har felanmälningarna rört juridikdatabasen JUNO.

Efter omfattande felsökning har vår systempersonal nu gjort vissa korrigeringar som vid test ser ut att ha löst problemen.

Om du fortfarande upplever problem med funktionaliteten i JUNO eller i någon annan databas, kontakta oss på This is an email address