Publicera vetenskapliga böcker med kvalitetsmärkning

Kriteriums logotyp mot grön bakgrund

Örebro universitet har nyligen blivit medlem i Kriterium – ett samarbete mellan lärosäten och förlag med mål att stärka bokens status och kvalitetsmärka forskningsresultat.

Forskningsresultat har traditionellt olika vägar att nå ut i olika ämnen. Inom vissa ämnen sker det mesta genom artiklar i vetenskapliga tidskrifter medan det i andra ämnen främst sker i bokform där det senare sällan genomgår en lika tydlig kvalitetsgranskning. Kriterium är en organisation som vill förändra detta genom en kvalitetsmärkning för forskning som är publicerad i bokform.

– Särskilt inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena publiceras forskningsresultat i monografier. Vi ser därför ett värde med att vara medlem i Kriterium och stödja projektet, säger Thomas Denk, dekan för fakulteten för humaniora och socialvetenskap. I och med att Kriterium finns med på den så kallade norska listan erhåller alla böcker publiceringspoäng.

Hur går då själva granskningen till?

Som författare eller bokredaktör kontaktar du en utgivare, antingen ett förlag eller en vetenskaplig skriftserie. Utgivaren tar kontakt med Kriterium, och skickar ett bokförslag som kort presenterar innehållet och argumenterar för verkets vetenskapliga relevans.

Kriteriums redaktionsråd beslutar om manuset ska gå vidare till granskning. Om manuset går vidare kontaktas en vetenskapligt ansvarig (VA) som valts av utgivaren. VA tillsammans med Redaktionsrådet får i uppdrag att utse två ämneskunniga och av varandra oberoende granskare. Granskarna läser manus och ger kommentarer enligt Kriteriums ramverk. Det kan bli aktuellt med flera omgångar av sakkunniggranskning och författarändringar. Kriterium gör därefter en bedömning av granskningen och beslutar om manuset kan godkännas för publicering i Kriterium. Om manus godkänns publiceras boken både i Kriteriums serie och på förlaget/i skriftserien.

– Det är alltså viktigt att redan ha en utgivare innan du går vidare och kontaktar Kriterium, påpekar Camilla Göthberg, universitetets kontaktperson för Kriterium. Det behöver inte vara ett förlag, utan vetenskapliga skriftserier fungerar också, poängterar hon. Det här är en bra möjlighet för skriftserier att få en kvalitetsmärkning på sina publikationer.

Fritt tillgängliga böcker

Alla böcker som kvalitetmärks med Kriterium är fritt digitalt tillgängliga via Kriteriums webbplats.

– Det är ytterligare en fördel med Kriterium. Som forskare får du inte bara en kvalitetsstämpel på din forskning utan även en större spridning i och med att forskningsresultatet publiceras med öppen tillgång. Alla Kriteriums böcker är sökbara och tillgängliga via Google, säger Camilla Göthberg. Genom vårt medlemskap i Kriterium är vi som lärosäte med och stödjer övergången till öppen tillgång. 

Läs mer om Kriterium på deras webbplats eller kontakta Camilla Göthberg om du har frågor.