Så blir det lättare att hitta fulltexten till din uppsats

Foto på nedleaadningssymbol för LibKey Nomad.

Med ett enkelt tillägg i din webbläsare får tillgång till fullständiga artiklar oavsett när och var du hittar dem.

LibKey Nomad hjälper dig att lättare hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverk. Vanligtvis behöver du annars gå via bibliotekets söktjänst Primo eller databaslistan.

Du kan direkt ladda ner artikeln från där biblioteket har tillgång till den eller ifall den finns fritt tillgänglig (open access). Detta gäller oavsett om du hittat titeln via en databas, direkt på tidskriftens webbplats eller genom en Wikipedia-artikels referenslista.

Om biblioteket inte har tillgång till artikeln hittar du istället en länk för att enkelt beställa den.

Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.