This page in English

Så läser du artiklar från Elsevier trots att avtalet med förlaget är uppsagt!

Som Universitetsbiblioteket tidigare informerat om är prenumerationsavtalet mellan Örebro universitet och förlaget Elsevier uppsagt från 1/7 2018. Det uppsagda avtalet innebär att artiklar som publicerats i förlagets tidskrifter efter 30 juni 2018 ej är tillgängliga.

Orsaken är att förlaget inte tillgodoser de svenska lärosätenas krav på öppen tillgång. Läs mer om varför på universitetsbibliotekets webbplats.

Hur gör du om du vill läsa något ur Elseviers publikationer?

Artiklar publicerade mellan 1 januari 1995 och 30 juni 2018 är fortsatt tillgängliga för alla anställda och studenter, förutsatt att tidskriften ingått i bibliotekets tidigare avtal. Du hittar dem som tidigare via bl.a. databasen Science Direct.

Kopior av artiklar publicerade i förlagets tidskrifter efter 30 juni 2018 kan beställas genom universitetsbiblioteket via fjärrlån.

Som hjälp att hitta öppet tillgängliga artiklar, t.ex. sådana som ligger bakom betalvägg på förlagets webbplats men som författaren kan ha deponerat i ett institutionellt arkiv, finns ett flertal fria verktyg i form av browser-tillägg. På universitetsbibliotekets webbplats finns information om dessa.

Uppsägningen påverkar inte möjligheten att publicera sig i förlagets tidskrifter. Elsevier tillhandahåller också databasen Scopus. För den resursen gäller ett separat avtal. Tillgången till Scopus påverkas därför inte.

Universitetsbiblioteket arbetar också med att se över hur vi kan minska beställningstiden för artiklar som vi inte har tillgång till via egna prenumerationer. Det finns flera intressanta digitala lösningar för det, som vi hoppas att vi kan använda oss av.

Läs mer i Curie- en tidning från Vetenskapsrådet: https://www.tidningencurie.se/nyheter/2018/09/11/vi-maste-ta-kontroll-over-publiceringskostnaderna/

Vid frågor, kontakta universitetsbiblioteket This is an email address