Sofia Strid föreläser under vårterminens sista Vidga vyerna den 28 maj

Bildkollage med porträttbild på Sofia Strid samt ett rött fält med texten "Vidga vyerna på biblioteket"

Till vårterminens sista föreläsning i serien Vidga vyerna har vi bjudit in Sofia Strid, docent och lektor i genusvetenskap vid Örebro universitet, som föreläser under rubriken ”Våldsregimer - en feministisk förklaringsmodell av våldsproduktion”.

Våld förgör och förstör stater, familjer och individer. Våld förekommer i alla samhällen och på alla platser. Men vad beror våldet på?

Lyssna till en lunchföreläsning där vi i racerfart kör igenom hur våld kan samvariera och anta olika former samt sambanden som finns mellan våld, kön och ojämlikhet.

Välkommen till tidningshörnan i huvudbiblioteket, Campus Örebro tisdagen den 28 maj kl. 12.15-12.45. Fri entré!