Sommarlåna dina böcker på biblioteket

Foto på en uppslagen bok som ligger på en gräsmatta

Över sommaren har vi längre lånetid för de böcker du lånar från universitetsbiblioteket.

Kursreferensböcker som lånas på huvudbiblioteket och Medicinska biblioteket från och med fredagen den 3 juni får förlängd lånetid och måste lämnas tillbaka måndagen den 22 augusti. De går inte att låna om. Kursreferensböcker är de böcker som normalt lånas ut på daglån under ordinarie terminstid. 

Kursböcker och övrig litteratur som lånas på huvudbiblioteket, Medicinska biblioteket och Notbiblioteket från och med lördagen den 28 maj får även de återlämningsdag måndagen den 22 augusti.

Kursböcker och kursreferensböcker som lånas på Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek från och med måndagen den 30 maj får återlämningsdag torsdagen den 1 september. Kursreferensböcker går inte att låna om. Övrig litteratur som lånas från och med måndagen den 16 maj får också återlämningsdag torsdagen den 1 september.

Om ingen står på kö för att låna boken efter sommaren kommer den automatiskt att omlånas men då enligt vanliga lånetider (7 dagar för kurslitteratur och 21 dagar för övriga böcker).

OBS! Kursreferensböcker har ingen automatisk omlåning. För att undvika böter måste du lämna tillbaka böckerna senast på återlämningsdagen som du ser på kvittot när du registrerar lånet.