This page in English

Spikning på Medicinska biblioteket

Torsdag den 27 april kl. 12.00 har vi en spikning på Medicinska biblioteket, Campus USÖ.

Sara Cajander, insititutionen för medicinska vetenskaper, spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin.

Avhandlingens titel: "Dynamics of the immunosuppression marker HLA-DR during the course of bacteremic sepsis".

Välkomna!