This page in English

Spikning på Medicinska biblioteket

Spik till avhandling spikas fast mot trä

Onsdag den 24 maj kl. 12.00 har vi en spikning på Medicinska biblioteket, Campus USÖ.

Camilla Warnicke, insititutionen för hälsovetenskaper, spikar sin avhandling i handikappvetenskap.

Avhandlingens titel: "Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net - Interaktion och gemensamt meningsskapande"

Välkomna!